VerzendkostenBelgië:

Ongeacht de afname versturen wij in België alles franco (zonder verzendkosten) met eigen wagens, via GLS Parcel of GLS Freight.  Wij behouden echter het recht om bij uitzonderlijke vragen tot transport buiten onze reguliere dienst, in samenspraak met de klant een kostprijs af te spreken. 

Nederland:

Ongeacht de afname versturen wij in Nederland alles franco (zonder verzendkosten) met eigen wagens, via GLS Parcel of GLS Freight.  Wij behouden echter het recht om bij uitzonderlijke vragen tot transport buiten onze reguliere dienst, in samenspraak met de klant een kostprijs af te spreken. 

Uiteraard staat het u steeds vrij uw bestellingen zelf af te (laten) halen!